O nás

Proč biblické kvízy?

Když jsem se před lety začala věnovat práci s dětmi a snažila se jim přiblížit biblické příběhy, hledala jsem cesty, jak toho dosáhnout. Prosté vyprávění k tomu často nestačí. Děti jsou občas nesoustředěné a ani biblická mluva jim není příliš blízká. Slova jako požehnání, odpuštění, hřích, zákoník jim často mnoho neříkají.

A tak jsem začala tvořit biblické kvízy.

Děti mají o soutěže, hádanky a kvízy přirozený zájem. Neobvyklá slova, jména nebo místní názvy jsem začala dávat do tajenek, několikasměrek a různých hádanek. Často jsem se pak setkávala s otázkami, zda bude další hádanka nebo křížovka. To bylo dobrou motivací ke zpracování dalších příběhů a témat touto formou. A tak postupem času vznikly kvízy k jednotlivým biblickým postavám jako je Ježíš, Pavel, Petr, Josef, Abraham a další.

Samozřejmě, bez obrázků by to nebylo to pravé. Alice Bohuslavová si zaslouží velký dík za její laskavé obrázky, které kvízy oživují a doplňují. A ani bez Jany Flachsové, která má velkou zásluhu na zredigování textů, by kvízy nemohly být zveřejněny v takto ucelené podobě.

Pokud i vy z nich budete mít užitek, budeme rády, že našly dalšího adresáta a že se i touto formou dostane úžasné bohatství biblického poselství blíže k dalším dětem se kterými pracujete.

Mgr. Pavlína Žambochová
Učitelka 1. stupně, angličtiny, biblického vyučování
Autorka kvízů – Mojžíš, Ježíš, Pavel, Petr, Od stvoření po Jákoba, Josef
Lektorka seminářů pro učitele nedělní školy
členka ČCE

Jana Flachsová, Dis.
sociální pracovník
spoluautorka kvízů, učitelka nedělní školy
členka ČCE

Ak. mal. Alice Bohuslavová
Autorka ilustrovaných sešitů s biblickými příběhy, omalovánek, pexes a dalších
materiálů pro děti vydaných nakladatelstvím Křesťanský život
Spoluautorka kvízů, učitelka nedělní školy